Formularze Plus

Kancelaria Adwokacka Artura Nowickiego

wczytywanie


Odsetki

Program pozwalający na obliczanie odsetek ustawowych, podatkowych i umownych od należności.

Pozwala na obliczenie odsetek według różnych sposobów, przy wpłatach cząstkowych.

Generuje przejrzyste zestawienia pozwalające na weryfikację sposobów obliczania.

MODUŁ W PRZYGOTOWANIU. Dostępny będzie jako aktualizacja w marcu 2015